Hakkımızda


Yaklaşık olarak 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda 16 Kasım 1992; Ne istediğini bilen, kararlı bir yapı savunma işkolunda 68 Kurucu üye ile hayata geçti, Bunun adı ASİM-SEN’di.

ASİM-SEN 1993 yılının ilk aylarında Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Gölcük, Sakarya, Adana, Afyon, Balıkesir, Sivas, Kayseri ve Konya’da sendika şubelerini ve Çorlu temsilciliğini kurdu.  ASİM-SEN’in kuruluşu ile birlikte yasallığı tartışılmaya başlandı. Açılan davalar sonucunda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda yeri olmadığı gerekçesi ile faaliyetleri sonlandırıldı. 2009 yılına kadar hukuk mücadelesine devam edilmiştir. 2013 yılında Sivil Memurların sendikal haklarını engelleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 15/G maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılması sonucu 23 Temmuz 2013 tarihinde tekrar faaliyetlerine başlamıştır.

ASİM-SEN İşkolu Sendikacılığını savunmakta ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 5 nci maddesinde belirtilen hizmet kollarına 12 nci Hizmet Kolu olarak “Savunma Hizmetleri”nin eklenmesi yönünde çalışmalar yürütecektir.

Bu kararlılığımızı Sendika tüzüğünü okuyan herkesin anlayabileceğine inancımız sonsuzdur.
Hayatın ve sürecin neresinde olursa olsun. “SENSİZ BİR EKSİĞİZ”
Bireysel yalnızlık ve güçsüzlükleri aşmak için ASİM-SEN’e sahip çık.