15 Temmuz

Bugün aklını ve vicdanını karanlık odaklara kiraya vermiş ve maalesef devlet kadrolarında kendine yer bulmuş demokrasi düşmanlarının, milletin iradesine zorla el koyma girişimine karşı yurttaşlarımızın adeta kenetlenerek canları pahasına darbe girişimini başarısızlığa uğratmalarının 3. yıldönümü.

Aradan geçen 3 yıl bizlere göstermiştir ki 95 yılını tamamladığımız Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını sağlamak ve bir daha kimsenin milletimizin iradesine zor kullanarak el koymayı düşünememesi için “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirecek, sadece evrensel bilimsel ilkelere dayalı nitelikli bir eğitim sistemi kurmalı ve hukukun üstünlüğünü tesis ederek, demokrasi ve özgürlükleri geliştirmemiz gerekmektedir.

Bugünlerde darbe davaları birbiri ardına tamamlanıp darbe girişimini bizzat yöneten, yer alan ve destek olanlar hak ettikleri cezaları alırken, bu hainlerle adının yan yana gelmesi bile mümkün olmayacak hayatı boyunca bu tür karanlık yapılanmalara karşı mücadele etmiş, tavır almış buna rağmen OHAL KHK’ları ile adeta yaşarken ölüme mahkûm edilmiş azımsanmayacak sayıda aydın, ilerici ve demokrat kamu görevlisi kendi hukukî süreçlerinin bir an önce tamamlanmasına müteakip görevlerine dönmeyi beklemektedir. Unutulmamalıdır ki gecikmiş adalet, adalet değildir.

Bu vesileyle hain darbe girişimine karşı vücudunu vatana siper eden şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Sosyal Medyada Paylaş