350 KADIN EKSİLDİK HAYATTAN

350 KADIN EKSİLDİK HAYATTAN

Bu rakam 2023 yılının yalnızca ilk 10 ayı için geçerli. Her 25 Kasım'da kadına yönelik şiddet istatistikleri yüzlerce cinayet ve şüpheli ölüm, binlerce şiddet ve istismar vakası olarak art arda üstelik neredeyse her sene katlanarak yayınlanıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde özne her ne kadar kadın olsa da toplumsal olarak bir şiddet sarmalı içinde sürüklendiğimizi fark ederek, aslında önlenebilir bu şiddetin neden görmezden gelindiğinin politik eleştirisini yapmak zorundayız. Altında ezildiğimiz ekonomik koşullar ve her geçen gün derinleşen yoksulluk içindeyken, her gün okuduğumuz çocuk istismarı, sağlıkta şiddet, sokak hayvanlarına şiddet ve silahlı sokak çatışmaları haberleri içinde hasbelkader hayatta kaldığımıza şükürle hep birlikte savruluyoruz.
Şiddet, yasalarla ve bu yasaların etkin uygulanmasıyla önlenebilir. İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasından sonra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununa yönelik saldırıların nedeninin, kadınların güçlenerek bağımsız bireyler olmasını hazmedemeyen ataeril düzenin gerici siyasetçileri olduğunun farkındayız.
Şiddeti, neredeyse toplumun her farklı kesimi için değişen ahlaki yozlaşmaya yükleyerek kolaya kaçmayı reddediyoruz, kadına yerini bildiren, haddini bildiren, fıtratına uygun mesleği bildirenlerin, kadını sahiplendirmek isteyenlerin gerici siyasetlerini reddediyoruz.
Şiddet politiktir! Yapılmaya çalışılan her bir değişikliğin toplumsal yaşamımıza olan etkilerinin ve birbirleriyle olan ilintilerinin farkındayız.
Bu ülkede yaşayan her bireyin hukuk önünde eşit vatandaşlar olarak yaşamasının yegane güvencesi olan Anayasanın, siyasi çıkarlar uğruna delinerek, örgütlenme hakkımızın, mülkiyet hakkımızın ve en önemlisi adil yargılanma hakkımızın gasp edilmeye çalışıldığını görüyoruz, sessiz kalmıyoruz ve kabul etmiyoruz.
Mücadelemizi hem Anayasamızı hem bizleri şiddetten koruyan 6284 sayılı yasayı etkin uygulanması talebiyle hem de yine Anayasaya aykırı şekilde kaldırılan İstanbul Sözleşmeni savunarak devam ettiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki özgür vatandaşlar olmak Anayasal demokratik haklarımızın, barışçıl bir toplum olmak da şiddeti önleyen yasalarımızın savunulmasıyla sağlanır.
Kadın ve Özel Çalışma Grupları Sekreterliği
ASİMSEN
Sosyal Medyada Paylaş