Genel Kurmay Başkanlığı Ve Bağlı Birliklerinde Çalışan Tüm İşkolu Çalışanı Memur Arkadaşlarımıza Duyurulur

  1. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda, unvan değişikliği işlemleri için bir ön çalışma yapılacaktır.

 

  1. Yapılacak ön çalışma sonrası unvan değişikliğine tabi olduğu ifade edilen; arkeolog, arşivci, avukat, bilgisayar programcısı, biyolog, coğrafyacı, çocuk eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, çocuk sağlığı, ve eğitimcisi, desinatör, dil bilimci, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, fotoğrafçı, genetikçi, grafiker, hemşire, imam-gassal, istatistikçi, jeolog, kamera operatörü, kameraman, kaptan, kartograf, kaynakçı, kimyager, kütüphaneci, laborant, matbaacı, marangoz, matematikçi, mikrobiyoloji uzmanı, mimar, mobilya, döşemeci, Mühendis, mürettip, mütercim, müze rehberi, müzisyen, odiyolog-odiyometrist, öğretmen, peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sanat tarihi uzmanı, sistem analiz uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tarihçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, tıbbi sekreter, veteriner kadroları için unvan değişikliği sınavı aracılığıyla kurum içerisinden personel temini planlanmaktadır.

 

  1. Bu kapsamda yukarıda sayılan unvanlarda; en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu diploması olan, ancak o unvanda çalışmayan istekli memurlar müracaatlarını 30 Ekim 2015 tarihinden önce kurumlarındaki idari işlere müracaat etmeleri önemle duyurulur.
Sosyal Medyada Paylaş