5 Aralık 1934 Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması

5 ARALIK 1934 KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ TANINMASI

“Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişler ve bunun sonucunda da toplumsal alanda görünebilir olup, çalışma hayatına katılabilmişlerdir. Cumhuriyet döneminin en önemli kazanımlarından birisi kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını kazanmalarıdır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması yönünde atılan adımların başında seçme ve seçilme hakkı gelmektedir.

Kadınların özgür, çalışma hayatının merkezinde, erkeklerle eşit haklara sahip ve tüm karar süreçlerinde yer aldığı bir toplum ise çağdaşlığın en büyük anahtarıdır. Kadınlar, çağdaş ve gelişmiş bir toplumun, en temel varlığıdır. 

Gerçek bir demokrasi ancak kadın –erkek eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür.

Bundan 87 yıl önce birçok Avrupa ülkesinin önünde olan Türkiye kadınları Cumhuriyetin getirdiklerini daha ileri hedeflere taşımak bir yana geçen zaman içinde giderek daha da geriye düşürülmeye çalışılmaktadır. Bizler bize verilen haklarımız için bıkmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Yaşamımızdan, İşimizden, Mücadelemizden ve Haklarımızdan VAZGEÇMİYORUZ...

Nurşen ŞİŞLİ

Genel Kadın ve Özel Çalışma Grupları Sekreteri

Sosyal Medyada Paylaş