ASİM-SEN 4. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ASİM-SEN 4. Olağan Genel Kurulunun 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Özveren Caddesi 45/3 Çankaya ANKARA adresinde bulunan ASİM-SEN Genel Merkezinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21-22 Ekim 2023 tarihlerinin ilk oturum günü olan 21 Ekim 2023 tarihinde MSB Kültür ve Sosyal Hizmetler Eğitim ve Şube Müdürlüğü Celal Bayar Bulvarı Yenimahalle\Ankara adresinde, seçimlerin yapılacağı ikinci oturum günü olan 22 Ekim 2023 tarihinde ise Özveren Caddesi 45/3 Çankaya ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanarak yapılmasına karar verilmiştir.

Tüm üyelerimize duyurulur.


  ASKERİ İŞ YERLERİNDE GÖREVLİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (ASİM-SEN)

4. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ


GÜNDEM        :

İLK GÜN        :


1. Yoklama ve Açılış (09:00)

2. Divan Oluşturma

3. Genel Başkan Açılış Konuşması

4. Genel Kurulda gereksinim duyulacak Kurul ve Komisyonların oluşturulması

5. Yürütme, Denetim, Disiplin Kurulu Çalışma Raporlarının sunulması

6. Mali Raporların sunulması

7. Çalışma ve Mali raporların karara bağlanması

8. Tahmini bütçenin sunulması ve oylanması

9. Tüzük değişikliği tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması

10. ASİM-SEN tüzüğü ve ilgili mevzuatlarda Genel Kurulun görev ve yetkilerine giren diğer konuların görüşülerek karara bağlanması

11. Merkez Yürütme Kuruluna tüzük ve ilgili mevzuatlarda belirtilen yetki devirleri için sunum ve oylama yapılması

12. Zorunlu Organlar için adayların tespiti ve ilk gün kapanışı 


İKİNCİ GÜN       :


13.  Zorunlu Organların Seçimi (09:00-17:00)

14. Genel kurulun kapanışı 


 GENEL KURULDA SEÇİMİ YAPILACAK ZORUNLU ORGANLAR


1. Merkez Yürütme/Yönetim Kurulu

2. Merkez Denetleme Kurulu

3. Merkez Disiplin KuruluASİM-SEN Merkez Yürütme Kurulu

Sosyal Medyada Paylaş