HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BAĞLAYICILIĞI VAZGEÇİLMEZDİR!

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BAĞLAYICILIĞI VAZGEÇİLMEZDİR!

Son günlerde Anayasa Mahkemesinin kesin nitelik taşıyan ve tüm yasama, yürütme, yargı organları ve idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişileri bağlayan kararlarını yok saymaya yönelik gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz.

Bilinmesini isteriz ki meşruiyetini ve hukuki güvencesini T.C. Anayasasından alan tüm gerçek ve tüzel kişiler gibi sendikamız ASİM-SEN de savunma emekçilerinin sendikal haklarının 2013 yılında Anayasa Mahkemesince tescil edilmesiyle faaliyetlerini yürütebilmektedir.

Kamusal düzenin temelini teşkil eden T.C. Anayasası ile temel hak ve özgürlüklerin korunması herkesin görevidir.

ASİM-SEN olarak; sendikal mücadelemizi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olan % 2 barajının  kaldırılması veya askeri iş yerlerinde görevli kamu çalışanlarını adeta angaryaya mahkum eden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 232'nci ve 233'ncü maddelerinin hükümsüz kılınması gibi Anayasa Mahkemesi nezdinde yürüttüğümüz ve takip ettiğimiz bir çok hukuki süreç söz konusudur.

Bu bakımdan; Anayasa Mahkemesi kararları başta olmak üzere, yargı kararlarının yok sayılarak hukukun üstünlüğünü ve bağlayıcılığını örseleyecek girişimleri kabul etmediğimizi camiamızın ve tüm kamuoyunun dikkatine sunarız.

ASİM-SEN
Merkez Yönetim Kurulu
Sosyal Medyada Paylaş