SOMA'YI UNUTMA, UNUTTURMA!

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasının üzerinden  tam 5 yıl geçti. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda açıklanan ilk kararda; içinde işletmenin patronunun da bulunduğu 14 kişi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan 10-23 yıl arasında hapis cezası verilmiş, dosyayı temyizen inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi kararları onarken, sadece iş güvenliği konusunda önleyici tedbir almaya yetkili olan ve bu bakımdan 301 madencinin ölümüne sebebiyet veren şirketin patronunun yattığı 5,5 yıllık süreyi yeterli görerek hakkında beraat kararı vermiş ve maden işletmeciliği yapmasının önündeki engelleri kaldırılmıştı. Bu dikkat çekici kararın ardından,  kazazedelerin aileleri verilen bu kararın emekçilere değil sermayeye hizmet ettiğini belirterek kararı Yargıtay'a taşımışlardı.

Bugün faciadan 5 (beş) yıl sonra yaşamını yitiren maden emekçilerini rahmetle anarken; dün olduğu gibi bugün de mazlumun, haklının ve emekçinin yanında tavır almakta olan sendikamızın, bugünden sonra da aynı çizgiyi daha da yukarıya taşıyarak koruyacağını belirtmek isteriz. 

Bu suretle maden, kimya ve inşaat sektörlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda en kritik sektörler olduğu gerçeğinden hareketle; özellikle tersaneler, dikimevleri, bakım onarım ve onarım destek teşkilleri ile rehabilitasyon merkezleri gibi "Çok Tehlikeli" askeri işyerlerinde görev yapan savunma emekçisi üyelerimizin ve mesai arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenlikleri ile ilgili sorunlarının paydaşı olduğumuzu ve adeta işvereni kurtarmak ve emekçiyi cezalandırmak şeklinde işletilmek istenen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerçek rotasına oturtularak üyelerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda işletilmesi için her türlü işlem ve eylem hakkımızın saklı olduğunu tüm muhataplarımıza bu vesile ile tekrar hatırlatırız.

Soma'yi Unutma, Unutturma!

ASİM-SEN 
Merkez Yürütme Kurulu
Sosyal Medyada Paylaş