ÜYELERİMİZ VE SİLAHLI KUVVETLER ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ DUYURU

Kamuoyunca bilindiği üzere maalesef tüm Dünya'yı etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıklamaları, talimatları ve genelgeleri olmak üzere yetkili kurumlar tarafından bazı acil önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda 13 ve 22 Mart tarihlerinde yayınlanan T.C. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile Kamu Çalışanları özelinde alınması gereken tedbirler belirlenerek, 60 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan, hamile, engelli gibi dezavantajlı gruba giren çalışanlara ikinci bir talimat verilinceye kadar idari izin verilmiş, idare amirlerine daha önce talep etmesi halinde yıllık izin ve mazeret izni verilmesi kararlaştırılan okul öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu olan kamu çalışanlarının idari izinli sayılması ve T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. İçişleri Bakanlığı hariç tüm kamu kuruluşlarında esnek ve dönüşümlü mesai uygulamasına geçilmesi talimatı verilmiştir.

Salgın nedeniyle ASİM-SEN olarak bizler de kurumsal ve kişisel önlemlerimizi alarak, uygulamaların takipçisi olacağımızı sizlere ilk günden itibaren bildirmiştik.

Bu bağlamda temsilcilerimizin raporları ile üyelerimiz ve çalışanların tarafımıza ilettikleri şikayetler neticesinde; idare amirlerinin genellikle inisiyatif almaktan çekindiği ancak bazı durumlarda ise yetki aşımı yaptıklarını hatta bir örnekte rutin bir hastane randevusu nedeniyle görev yaptığı iş yerinde karantina adı altında alıkonulan sivil memur arkadaşlarımız da olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Tespit ettiğimiz uygulama yanlışlıklarına karşı yapmanız gerekenleri, olumlu sonuç alınan bazı yazışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1. Kronik rahatsızlığı bulunan, 60 yaş ve üstü, engelli v.b. dezavantajlı gruba dahil çalışanlar ikinci bir talimata kadar idari izinlidirler, işe geri çağrılırsanız yaşam hakkınızı savunun, çağrıyı yapan amirinize bunu bildirin ve işe gitmeyin, işe gitmek zorunda kalırsanız sendikanıza haber verin ve mesaiye gittiğinizde ilk işiniz durumunuzu ve yasal haklarınızı anlatan bir dilekçe vermek olsun.

2. İnisiyatif alamayan idarecilere teslim olmayın, esnek/dönüşümlü v.b. çalışma sistemine geçmeyerek sizleri kalabalık ortamlarda çalışmaya zorladıklarında, hem kendi hayatınızın hem toplum sağlının sorumluluğunu aldıklarını hatırlatın, dilekçe hakkınızı kullanarak yazılı olarak kayıt altına alınmasını sağlayın. Esnek çalışmaya halen geçilmezse sendikanıza haber verin.

3. Sözde etkili ve yetkili sendikaların "kararı idareye bırakmış, yapacak birşey yok", "amirinle aranı bozma" v.b. söylemlerine inanmayın.

4. Uygulama yanlışlarını düzeltme çabasından vazgeçmeyin. Kendi sendikanız destek olmuyorsa ASİM-SEN'e ulaşın.

ASİM-SEN

Merkez Yürütme Kurulu

Sosyal Medyada Paylaş