Parçalanmaya Dur De !

13081823_10207432283864294_173220123_n02 Mayıs 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 14:00’da  4688 sayılı yasaya istinaden işkollarının belirlenmesine yönelik bir toplantı yapılacaktır.

1992 yılından bu yana devam eden sendikal mücadelemizde savunduğumuz ve bugün de yasaya 12 nci işkolu olarak Savunma Hizmetlerinin eklenmesi için  02 mayıs 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde saat  12:30’da BASIN AÇIKLAMASI yapılacaktır.

Savunma İşkolumuzun parçalanmaması ve birlikte mücadele hattının örülmesi için SAVDES-SEN ve SİME-SEN  sendikaları ile tüm işkolu çalışanı arkadaşlarımızı basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz.

BASIN AÇIKLAMASI METNİ

32 bin Kamu Emekçisi adına;

2 Mayıs 2016 tarihinin 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokakta yüreklerimizin parçalandığı günden sonraki 2 nci en kara günümüz olmasını engellemek ve konunun direkt muhatabı olan biz Savunma Emekçilerini de dinleyin demek için buradayız.

Bu gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat:14.00 de Danıştay 10 uncu dairenin yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi yönündeki kararı gerekçe gösterilerek daha önce yapılan yanlışı bir başka yanlışla devam ettirme niyetinde olanlar, Savunma Hizmetleri İşkolunu 12 nci işkolu olarak kabul etmediğiniz sürece yanlışlara devam etmiş olacaksınız.

Asim-Sen’in kuruluş gerekçesi ve Milli Savunma Bakanlığının Mart ve Aralık 2015 tarihlerinde 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının TBMM’ne gönderilmesi yanlışın düzeltilmesi anlamına gelecektir. Bu anlamda Milli Savunma Bakanlığının kanun değişiklik tasarısına sahip çıkmasını bekliyoruz.

Ayrıca 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 4 üncü maddesinde dile getirilen Meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulamayacağı açık ve net bir ifade iken bu maddeye aykırı yönetmelik çıkarılmaya çalışılması adeta kanun tanımazlıktır.  Açıkça hukuk dışıdır.

Hiçbir konu ve sıkıntıda yanımızda yer almayan Türk Sağlık Sen sendikası, Askeri Hastanelerde çalışan kamu emekçilerine diğer hastanelerde ödenen Döner Sermayenin ödenmediğini, OHAL bölgesinde sağlık çalışanlarına artı ödemeler yapılarken bu işkolunda söz konusu ücretin bizlere ödenmediğini bildiğiniz halde neden mücadele etmiyorsunuz da, konu üye yapmak ve aidat hesapları olunca mı aklınıza geliyor.

Bu işkolunda çalışanlar Askeri Yüksek İdari Mahkemesinde yargılanıyorken, Sosyal tesislerden yararlanamazken, kariyerinde ilerlemesi engellenirken, 657 sayılı devlet memurları kanununun 232 ve 233 üncü maddelerine göre güvencesiz çalıştırılıyorken, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş kolumuzda uygulanmazken ve nice sorunlar yumağına Asim-Sen karşı dururken sizler neredeydiniz.

Dahası 32 bin çalışandan pay kapmak için çabalayan sendikalar 17 Şubat’ta Merasim Sokakta İşkolu çalışanlarımızı hedef alan terör saldırısı sonrasında neredeydiniz.

Anayasanın EŞİTLİK İLKESİNİ buradan bir kez daha hatırlatmak ve Anayasaya aykırı işlem yapmamak adına;

MSB, TSK, Kuvvet K.lıkları ve bağlılarında 336 mesleğin 296’sında birlikte görev yaptığımız, işçi statüsündeki emekçi arkadaşlarımız 6356 Sayılı Kanununda 19 uncu sırasında ki Savunma ve Güvenlik işkolunda T.HARB-İŞ sendikası örgütlenirken 4688 sayılı yasada bu işkolunun görmezden gelinmesi anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır bunu kabul etmiyoruz. Yasanın 5 inci maddesine 12 nci işkolu olarak Savunma Hizmetlerinin eklenmesini istiyoruz.

Biz ASİM-SEN’e inanmış emekçiler olarak, hakkımız olan Savunma Hizmetleri İşkolunu kazanıncaya kadar haklı mücadelemizi inançla devam ettireceğiz.

Yaşasın ASİM-SEN,

Yaşasın Savunma İşkolu,

SENDİKALARA DAVET YAZIMIZDIR 2 mayıs basın açıklaması

Sosyal Medyada Paylaş