Sendikacılık Etiğine Karşı Söyleyecek Sözümüz Var!

Kamu Çalışanlarına

 

ASİM-SEN’in 2 inci kuruluşu olan 23 Temmuz 2013 tarihinden buyana işkolumuzdaki mevcut sendikaların gerek işyeri toplantılarında gerekse birebir görüşmelerinde ASİM-SEN sendikasının kendi sendikaları ile birleşeceğini söyleyerek üye kazanmaya  çalışmaları işkolunda rahatsızlık yaratmaya başlamış ve biz ASİM-SEN’in de bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

18 Ocak 2014 tarihinde yapılan Kongremizde işkolundaki mevcut sendikalar ile işbirliği yapılması ve emekten yana tavır geliştiren sendikalarla birleşme görüşmelerinin başlatılması yönünde karar alınmıştır.

Kongre’mizde alınan kararlar gereği örgütlenme çalışmalarımızı yürütmeye devam etmekteyiz.

Rant peşinde koşan, emekten yana tavır geliştirmeyen, koltuk sevdasında olan hiçbir sendika ile ortak çalışmalar dahi yürütülmeyecektir.

 

Birlikte çalışma başlatılması veya birleşme görüşmelerinin yürütülmesi yönünde bir faaliyet yürütme kararı alındığında mutlaka siz üyelerimize ve bizi takip eden iş kolu çalışanlarına bu sayfadan haber verilecek ve gelişmeler bildirilecektir.

 

Ali ÖNAL

Genel Başkan ASİM-SEN Merkez Yönetim Kurulu Adına

basınaçıklaması

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş